Pojištění motorových vozidel,

letadel, plavidel

Povinné ručení = odpovědnost z provozu vozidla = POV

Každý vlastník motorového vozidla, jež je zapsáno v registru silničních vozidel, je povinen uzavřít povinné ručení. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištění zajišťuje ochranu pojištěného v případě vzniku újmy třetí osoby způsobené provozem vozidla.  Nejnižší zákonem stanovený limit plnění je ve výši 35 miliónů korun. V dnešní době se však doporučují sjednat vyšší limity plnění z důvodu možného výskytu vyšších škod, například při hromadných nehodách. Nejvyšší nabízený limit plnění na trhu je 250 miliónů korun. Dokladem, který potvrzuje pojištění, je zelená karta. V případě silniční kontroly se jí musíte prokázat. Od ledna 2022 se můžete v rámci ČR prokázat i elektronickou zelenou kartou, např. v mobilním telefonu.

Povinné ručení kryje:

 1. Ublížení na zdraví účastníka dopravní nehody nebo jeho usmrcení, a to i náklady spojené s léčením a pobytem v nemocnici
 2. Věcné škody
 3. Ušlý zisk
 4. Náklady na právní zastoupení poškozeného dle výše uvedeného zákona

K povinnému ručení si můžete sjednat doplňková připojištění, např.:

 1. Připojištění čelního skla nebo všech skel vozidla
 2. Připojištění střetu se zvěří nebo poškození vozidla zvěří
 3. Připojištění živelních nebezpečí
 4. Připojištění úrazového pojištění všech osob ve vozidle
 5. Připojištění asistenčních služeb
 6. Připojištění zavazadel
 7. Připojištění úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla
 8. Připojištění odcizení

Součástí povinného ručení jsou vždy základní asistenční služby. Pozor, rozsah těchto služeb mají pojišťovny různý.
Asistenční služby jsou dostupné každý den 24 hodin denně. V rámci ČR volejte univerzální telefonní číslo 1224. Ze zahraničí volejte na telefonní číslo pojišťovny uvedené na zelené kartě.

Havarijní pojištění vozidla

Havarijní pojištění poskytuje pojistnou ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení. Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.). Jedná se o dobrovolné pojištění.

Pojistná nebezpečí proti kterým se můžete pojistit:
havárie
živelní událost
odcizení
vandalismus

K havarijnímu pojištění si můžete sjednat doplňková připojištění, např.:
pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle
úrazové pojištění osob ve vozidle
pojištění zavazadel
pojištění úhrady nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
připojištění asistenčních služeb