Pojištění motorových vozidel,

letadel, plavidel

Povinné ručení = odpovědnost z provozu vozidla = POV

Jedná se o povinně smluvním pojištěním, které poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ vzniku újmy třetí osoby způsobené provozem pojištěného vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

Toto pojištění musí být sjednáno ke každému vozidlu zapsanému v registru silničních vozidel. Vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 000 000 Kč při újmě na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definovány zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Z povinného ručení se hradí následující:
újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
věcné škody
škody, které mají povahu ušlého zisku
účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

K povinnému ručení si můžete sjednat doplňková připojištění, např.:
pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
úrazové pojištění osob ve vozidle
pojištění zavazadel
pojištění úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla
připojištění asistenčních služeb
pojištění pro případ živelní události
pojištění střetu se zvěří nebo poškození vozidla zvěří

Havarijní pojištění vozidla

Havarijní pojištění poskytuje pojistnou ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení. Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.). Jedná se o dobrovolné pojištění.

Pojistná nebezpečí proti kterým se můžete pojistit:
havárie
živelní událost
odcizení
vandalismus

K havarijnímu pojištění si můžete sjednat doplňková připojištění, např.:
pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle
úrazové pojištění osob ve vozidle
pojištění zavazadel
pojištění úhrady nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
připojištění asistenčních služeb