Pojištění odpovědnosti 

z běžného občanského života

Odpovědnost z běžného občanského života

Odpovědnost z běžného občanského života se vztahuje na neúmyslně způsobené škody třetím osobám na majetku a na zdraví. Vztahuje se pro všechny členy trvale obývané domácnosti.

Odpovědnost z běžného občanského života se vztahuje nap.ř na škody způsobené v souvisloti s:

  • vedením domácnosti
  • vlastnictvím nebo opatrováním domácích zvířat
  • výkonem pracovní činnosti, nikoliv podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti
  • vlastnictvím nebo používáním malého plavidla
  • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, nikoliv výkonem práva myslivosti
  • zájmovými činnostmi
  • jízdou na koni
  • dalšími činnostmi běžného občanského života

Do odpovědnosti z běžného občanského života mají některé pojišťovny zahrnutou i odpovědnost z vlastnictví nemovitosti. U některých pojišťoven si ji můžete pojistit samostatně. Opět se vztahuje na škody způsobené neúmyslně třetím osobám na zdraví a majetku.

Pozor, pojištění se nevztahuje na škody, za které neodpovídáte a které nemůžete ovlivnit - např. škody, které jsou způsobené vyšší mocí.

Pokud pronajímáte byt jako fyzická osoba, můžete si u některých pojišťoven připojistit odpovědnost pronajímatele, ze které se hradí škody způsobené nájemci, ale i škody, které způsobí nájemce třetím osobám.