Pojištění stavby a domácnosti

Pojištění stavby

Pojistit si můžete např. rodinný dům, byt, garáž, rekreační stavbu. K hlavní stavbě lze sjednat pojištění vedlejších staveb, jako je např. kolna, garáž, bazén zapuštěný alespoň z 50% do terénu, oplocení a další. Pokud potřebujete pojistit nemovitosti nebo domácnosti na více adresách, některé pojišťovny umí pojistit více míst pojištění pod jednu pojistnou smlouvu.

Za stanovení pojistné částky (hodnoty majetku) odpovídá klient.  Ocenění stavby lze provést v programech pojišťovny. Pokud klient požaduje ocenit stavbu přesně, umíme pro své klienty zpracovat ocenění v oceňovacím programu MP Expert.

Bytové jednotky lze v dnešní době pojistit v obvyklé ceně = v ceně, za kterou si v případě totální škody můžete pořídit nový byt ve stejné kvalitě, rozloze a lokalitě.

Pojištění staveb lze sjednat v různém rozsahu. Hlavními pojistnými riziky jsou:

ŽIVEL – požár, kouř, výbuch, krupobití, vichřice, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, pád stromů, stožárů, nebo jiných předmětů, sesuv půdy, zřícení skal, lavin, aerodynamický třesk, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, náraz dopravního prostředku.

VODOVODNÍ ŠKODY – voda vytékající z vodovodního zařízení, lom trubky, porucha sprinklerů, zamrzání, přetlak. Pozor, u lomu trubky mají pojišťovny nastaveny maximální limity, do kterým plní. Většinou to bývají desítky tisíc, výjimečně stovky tisíc.

ODCIZENÍ – u staveb se jedná o odcizení stavebních součástí stavby.

POVODEŇ, ZÁPLAVA – povodeň = rozlití vodovodních toků, nádrží; záplava = vytvoření souvislé plochy vody, jež může být způsobena např. přívalovými dešti. Pro povodeň, záplavu bývá sjednána samostatná spoluúčast. Některé pojišťovny nabízejí i pevnou spoluúčast, bez %.

PŘEPĚTÍ, PODPĚTÍ, ZKRAT – náhlé poškození elektroinstalace nebo elektrického zařízení vč. nepřímého úderu blesku. Na trhu se vyskytuje i nabídka vč. neoprávněného odběru el. energie.

VANDALISMUS – poškození majetku zjištěným nebo nezjištěným pachatelem

V rámci pojištění může být sjednáno i sprejerství, havárie rozvodů, skla a sanitární keramika, sprejerství, náhrada výdajů za ztrátu vody, atmosférické srážky, poškození zateplení a oplocení zvířaty, technická porucha strojních a elektronických zařízení, náhrada výdajů za ztrátu nájmu, porosty na pozemku a zahradní architektura.

Na trhu je možné sjednat i připojištění stavebních součástí all risk. Z něho si můžete uplatnit škody na stavebních součástech, které nastanou nahodilou událostí,  např. větrem, který nebude dosahovat definice vichřice (20 m/ s).

Pokud si k pojištění staveb nebudete přát pojištění domácnosti, doporučujeme připojistit pojištění odpovědnosti.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti = vybavení domu, bytu, ... Může se jednat např. o nábytek, elektrospotřebiče, sportovní vybavení, oblečení aj. Pozor, pokud sjednáváte stavbu a domácnost zároveň, do pojištění stavby mohou být zahrnuty např. vestavěné skříně, spotřebiče a kuchyňské linky.

Pojištění domácnosti zahrnuje opět základní pojištěná rizika viz. výše, ke kterým lze sjednat: havárie rozvodů, atmosférické srážky, pojištění peněz, cennosti a další ceniny, věci v zavazadlovém prostoru, znehodnocení věcí v chladícím zařízení, pojištění přenosné elektroniky, hudebních nástrojů, sportovního vybavení, zahradní techniky, invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek, cizí věci užívané k výdělečným účelům, malá plavidla, střelné zbraně, domácí zvířata, prodloužená záruka, …

V případě, že dojde k pojistné události, která bude mít za následek neobyvatelnost domu nebo bytu (ne rekreační), pojišťovna uhradí ve stanovém limitu náhradní ubytování.

K pojištění stavby a domácnost se vždy vztahuje i asistenční služba. Každá pojišťovna nabízí různý rozsah. Mezi základní patří např. zajištění služby nebo technika při vzniku nouzové situace, likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd.

I k domácnosti doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti.