Na našich pobočkách ve Ždáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem poskytujeme služby CEBIA.


petrast-pojisteni-pro-vas

O nás

STĚHOVÁNÍ POBOČKY BYSTŘICE N.P.

Připravili jsme pro Vás nové prostory v Bystřici nad Pernštejnem.
Nově nás najdete na adrese: Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem
(budova Vysočan – v budově sídlí Finanční úřad a Úřad práce).

Kontakt: Lenka Havlíčková, mobil: 777061599, mail: havlickova@petrast.cz.
Samozřejmě se můžete obracet i na naši centrálu ve Žďáru nad Sázavou.
Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme.

TELEFON: 566 629 199, MOBIL: 777 091599 

EMAIL: petrast@petrast.cz

FACEBOOK: Petrast, a.s., (Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár n. Sáz.)

OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE!


PETRAST a.s.

Jsme pojišťovací makléřská společnost. Specializujeme se na komplexní servis v oblasti pojišťovnictví, dále na likvidaci pojistných událostí nebo na sjednávání povinného ručení pro Váš automobil nebo autopark. Kromě dalších služeb nabízíme montáž a prodej bezpečnostních zámků či výrobu elektrické energie.

Naše společnost působí v oblasti pojišťovnictví více než 10 let a máme již řadu cenných referencí. Obsahem činnosti společnosti Petrast a.s. je tedy komplexní servis v tomto oboru, zejména výběr pojistitele, správa pojistných smluv, zabezpečení likvidace pojistných událostí a dalších souvisejících činností jako je např. ocenění majetku.

Ukázat naše pobočky

Seznam spolupracujících pojišťoven

Informace o zpracování osobních údajů

Pravidla řízení střetu zájmů

Reklamační řád

Akcionáři PETRAST a.s.

Pro žádost o vstup do sekce určené výlučně pro zveřejňování informací pro akcionáře využijte Kontaktní formulář.

Tato sekce obsahuje:

 • Informace o konání valných hromad společnosti
 • Podkladovou dokumentaci vztahující se k jednotlivým bodům programu valných hromad společnosti
 • Další informace v souladu zejména se zákony 89/2012 Sb. a 90/2012 a Stanovami společnosti

Pro přihlášení využijte "Ochrannou sadu znaků" uvedenou na akcii nebo hromadném listu.

Přihlášení

petrast-spolecnost


Aktuality

Potřebujete pojištění a nemáte čas zkoumat nabídku všech pojišťoven? Zdá se Vám Vaše pojištění drahé?

petrast-pojisteni-pro-vas

Pojištění pro Vás

Nabízíme zprostředkování pojištění:

 • povinného ručení
 • havarijního pojištění
 • pojištění firem, měst a obcí
 • pojištění domácnosti, nemovitostí, domů, bytů, chat a chalup
 • a dalších rizik...

Vždy jsme smluvní zástupci klientů, plně odpovídáme za sjednané smlouvy. Zastupujeme a hájíme Vaše zájmy při jednání s pojišťovnou. Zajišťujeme likvidaci pojistných událostí.

Poskytujeme montáž a prodej zámků a bezpečnostních kování.

Vyrábíme také vlastní elektrickou energii FVE o výkonu 6,6 kW.

petrast-odpovednost

Odpovědnost:

 • z vlastnictví nemovitosti
 • v běžném občanském životě
 • vlastníka nebo opatrovatele zvířat
 • zaměstnance při výkonu povolání
 • při výkonu práva myslivosti
 • členů orgánů společenství vlastníků jednotek
 • z držby a provozu bytového domu
petrast-nemovitost

Nemovitost:

 • rodinné domy
 • chaty, chalupy, rekreační objekty
 • bytové domy

Pojišťovny nabízejí různé varianty zajištění Vašeho majetku:

Základní rozsah: požár; výbuch; úder blesku; pád letadla; vichřice a krupobití; voda z vodovodního zařízení; krádež vloupáním, loupež; imploze.

Rozšířený rozsah: předcházející rizika a dále povodeň a záplava; náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin; tíha sněhu; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; náraz vozidla; mráz na topném systému a vodovodním zařízení; zemětřesení; rozbití skla.

Exkluziv: předcházející rizika a dále rázová vlna nadzvukových letadel; znečištění kouřem; voda z kanalizace; přepětí a podpětí; vandalismus; zkrat v elektromotorech; únik vody; poškození fasády; atmosférické srážky; chybná funkce sprinkleru; ztráta nájemného (bytové domy).

petrast-skodna-udalost

Domácnost:

 • rodinné domy
 • chaty, chalupy, rekreační objekty
 • bytové domy

Pojišťovny nabízejí různé varianty zajištění Vašeho majetku:

Základní rozsah: požár; výbuch; úder blesku; pád letadla; vichřice a krupobití; voda z vodovodního zařízení; krádež vloupáním, loupež; imploze.

Rozšířený rozsah: předcházející rizika a dále loupežné přepadení, povodeň a záplava; sesuv, zemětřesení; tíha sněhu; pád předmětů; náraz vozidla; mráz.

Exkluziv: předcházející rizika a dále rázová vlna nadzvukových letadel; znečištění kouřem; voda z kanalizace; přepětí a podpětí; vandalismus; rozbití skla; voda z akvária; atmosférické srážky; chybná funkce sprinkleru; porucha chladicího zařízení.

petrast-skoda

Vozidla:

Zákonné povinné ručení

Havarijní pojištění (all risk = havárie, živel, odcizení, strojní, vandal – základní rozsah lze sjednat i jednotlivě)

Pojištění přírodních rizik (živel, srážka se zvěří, okus kabeláže – lze sjednat i jednotlivě)

 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Pojištění zavazadel
 • Úrazové pojištění osob ve vozidle
petrast-riziko-podnikani

Firmy:

Nabízíme rozsáhlé krytí rizik pro Vaše podnikání:

 • Živelní pojištění
 • Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
 • Pojištění pro případ odcizení
 • Pojištění strojů
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění nákladu a zásilky
 • Stavebně montážní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za újmu
 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění různých finančních ztrát
 • Pojištění cestovních kanceláří
petrast-cestovni-pojisteni

Cestovní pojištění:

Územní rozsah: Česká republika; Evropa; Svět

Cestovní pojištění je Vaše jistota při cestě do zahraničí.

Produkty zahrnují rizika:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za újmu
 • dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby
 • dodatkové pojištění STORNO plus
 • pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby

Na základě Vašich požadavků si můžete navolit variantu pojištění přímo Vám na míru.

Jedete s rodinou lyžovat? Doplníte pojistnou smlouvu o aktivní sporty, které zahrnují vyšší limity plnění.

Jedete relaxovat k moři? Postačí základní limity plnění.

Obáváte se krachu cestovní kanceláře? Můžete se chránit pojištěním pro případ zrušení cestovní služby.

Likvidace pojistných událostí

petrast-nahlaseni-udalosti

Nahlášení pojistné události

Za naše klienty vyřizujeme kompletní likvidaci pojistných událostí.

Zajišťujeme správné nahlášení, zaslání potřebných podkladů na pojišťovny a kontrolu průběhu likvidace.

Po vzniku pojistné události nám prosím nahlaste pojistnou událost:

 • telefonicky: +420 566 629 864 nebo +420 566 629 199
 • emailem: petrast@petrast.cz
 • písemně: Petrast, a.s., Nám. Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou

Nezapomeňte vždy uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.

Pro nahlášení pojistné události je třeba si připravit následující údaje:

- místo a datum vzniku pojistné události
- příčina (popis škodného děje)
- identifikační údaje pojištěného
- popis poškození a předpokládaná výše újmy

Ke škodě z odpovědnosti:

 • Identifikační údaje poškozeného

Ke škodě z povinného ručení vozidel

Ukázky pojistných událostí

Povinné ručení

Základní přehled pro výpočet povinného ručení

Zde jsme pro Vás připravili jednoduchý přehled výpočtu povinného ručení.

Popis tarifní skupiny TS Ceny od [Kč]
A) dvoukolové motorové vozidlo a motorová tří/čtyřkolka s celkovou hmotností do 400 kg se zdvihovým objemem válců:
1. do 50 cm3 včetně nebo na elektrický pohon B1 140,-
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně B2 350,-
3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně B3 920,-
4. nad 500 cm3 B4 1240,-
B) osobní automobil do celkové hmot. 3500 kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka a čtyřkolka nad 400kg se zdvihovým objemem válců:
1. do 1 000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon A1 1090,-
2. nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně A2 1390,-
3. nad 1 350 cm3 do 1 400 cm3 včetně AX 2010,-
4. nad 1 400 cm3 do 1 850 cm3 včetně A4 2050,-
5. nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně A5 2610,-
6. nad 2 500 cm3 A6 3780,-
C) obytný automobil do celkové hmotnosti 8 000 kg A6 3090,-
D) sanitní automobil A7 3380,-
E) tahač návěsů C1 42270,-
F) ostatní automobily a pojízdný pracovní stroj se státní poznávací / registrační značkou
1. do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně C2 2610,-
2. od 3 500 kg do 12 000 kg včetně C2 6390,-
3. nad 12 000 kg 12900,-
G) zemědělský nebo lesnický traktor se státní poznávací / registrační značkou, pojízdný pracovní stroj bez státní poznávací značky a rolba C5 650,-
H) motorový ruční vozík, jednonápravový kultivační traktor, traktor, kterému se nepřiděluje státní poznávací / registrační značka, nebo vysokozdvižný vozík C6 340,-
I) autobus určený pro provoz jen v městské hromadné dopravě E1 9840,-
J) ostatní autobusy
1. do celkové hmotnosti 5 000 kg včetně E2 7180,-
2. nad celkovou hmotnost 5 000 kg E3 12130,-
3. trolejbus E4 9740,-
K) přípojné vozidlo
1. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou mototrových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkovou hmotností do 750 kg včetně F1 100,-
2. určené k tažení motorovými vozidly s výjimkou motorových vozidel uvedených v písmenech a), e) a h) s celkovou hmotností nad 750 kg F2 270,-
3. určené k tažení motorovým vozidlem uvedeným pod písmenem e) - návěs F3 3930,-

Dále upozorňujeme, že se jedná o základní přibližné ceny. Pro přesný výpočet povinného ručení je vždy třeba znát konkrétní bezeškodný průběh zájemce o pojištění - ten se ověřuje na základě rodného čísla v databázi ČKP, dále věk, přesný objem vozidla, jeho výkon, hmostnost a rok výroby.

Máte zájem o výpočet povinného ručení? Kontaktujte nás telefonicky a domluvte si osobní schůzku na našich pobočkách nebo nám údaje můžete zaslat elektronicky na e-mail petrast@petrast.cz.

Ochrana osobních údajů

Jaká jsou zákonná práva klienta při zpracování osobních údajů ?

 • Klient má právo nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o něm zpracovávaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou - li získány přímo od něho a době uložení osobních údajů.
 • Klient má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných.
 • Klient má právo na přenositelnost osobních údajů o něm zpracovávaných.
 • Klient má právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
 • Klient má právo na opravu a výmaz (likvidaci) osobních údajů.
 • Klient má právo na omezení (blokaci) zpracování údajů, právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Klient má právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Jestliže je právo založeno na udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, může tento souhlas klient kdykoliv odvolat jedná se např. o marketingový souhlas.

Jak nás můžete kontaktovat v souvislosti s ochranou osobních údajů ?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

 • náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: +420 566 629 865
 • email: poverenec@petrast.cz

Dokumenty v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Kde nás najdete?

Naše pobočky se nacházejí:

Petrast a.s. (Žďár nad Sázavou)

Adresa: nám. Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou

Otevírací doba:

Po8:00 – 17:00
Út8:00 – 16:00
St8:00 – 17:00
Čt8:00 – 16:00
8:00 – 15:00


Petrast a.s. (Nové Město na Moravě)

Adresa: Vratislavovo náměstí 3, Nové Město na Moravě

Otevírací doba:

Po8:30 – 12:0013:00 - 16:30
Út8:30 – 12:0013:00 - 16:30
St8:30 – 12:0013:00 - 16:30
Čt8:30 – 12:0013:00 - 16:30
8:30 – 12:00


Petrast a.s. (Bystřice nad Perštejnem)

Adresa: Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem
(budova Vysočan – v budově sídlí Finanční úřad a Úřad práce)

Otevírací doba:

Po8:00 – 12:0013:00 - 16:00
Út8:00 – 12:0013:00 - 16:00
St8:00 – 12:0013:00 - 16:00
Čt8:00 – 12:0013:00 - 16:00
8:00 – 12:0013:00 - 16:00
petrast-pobocka-zdar-nad-sazavou
petrast-pobocka-nove-mesto-morava
petrast-pobocka-bystrice

Mapa poboček

Zajímají Vás bližší podrobnosti?

Napište nám